• Estem construint la web dels Amics dels Cartells

    Amics dels Cartells vol ser un lloc de reunió i contacte entre tots aquells a qui interessa el cartell històric o modern: particulars i institucions, dissenyadors i artistes, estudiosos i coŀleccionistes, museus, arxius i biblioteques...